Shun

Shun Fukoo do yasashii Kensha.

Shun
(Pai)

KRIS

SAKURA DAYMIO TOMODASHI

KRIS
(Mãe)

Dados

 Nascimento: 20/03/2019
 Machos: 2
 Fêmeas: 2
 Observações


Filhotes Akita Inu

Roko

Roko

Vendido

Vendido

Vendido

Vendido


Ryu

Ryu

Vendido

Vendido

Vendido

Vendido


Rarume

Rarume

Vendida

Vendida

Vendida


Pedigree

Pais Avós Bisavós
Shun Fukoo do yasashii Kensha.
  
 
  
 
SAKURA DAYMIO TOMODASHI
Yago Daymio Tomodashi
Yukan Damio Tomodashi
Aika Daymio Tomodashi
YUMI HIME OF MATSUYAMA
ZOU YO OF FIGHTING DOG
PAN KYODAI GO OF FIGHTING DOG

Entre em contato